Under 2018 ökade anmälda bedrägerier med 25 procent till 259 000 stycken.

 Varannan minut inkommer en polisanmälan om bedrägeribrott.

De brottskategorier som står för en stor del av ökningen är telefonbedrägerier och så kallad card not present (CNP), där CNP står för cirka 40 procent av de anmälda brotten. Det kan handla om tjänster eller köp som gjorts via utländska sidor på nätet. Ofta handlar det om lägre belopp vilket gör det svårare att få rättshjälp från utlandet. – Det är inte möjligt att utreda bort denna typ av brott. Polisen arbetar på flera fronter för att minska bedrägerierna, både genom brottsutredande och brottsförebyggande insatser, men det måste bli svårare för kriminella att begå bedrägeribrott. Fler samhällsaktörer som banker, företag och myndigheter behöver arbeta gemensamt mot detta, säger Pia Sjunnegård Dahlbom, biträdanade regionpolischef i Stockholm.

Osäkra tekniska lösningar i kombination med okunskap om hur privata uppgifter ska hanteras på nätet ligger bakom många av bedrägerierna. – Det måste bli säkrare för allmänheten att verka och handla på nätet. Vi arbetar aktivt mot kortutgivare, kortinlösare och webbutiker som ansvarar för tjänsterna, för att tekniken ska bli säkrare. Det pågår också dialog med myndigheter och företag för att se till tjänster i form av appar och andra lösningar är säkra.

Utöver det arbetar vi med brottsförebyggande informationsinsatser för att öka allmänhetens förmåga att stå emot bedrägeriförsök, säger Pia Sjunnegård Dahlbom. Det stora inflödet av bedrägeriärenden har skapat stora utmaningar för polisen. I mars 2017 kom en internrevisionsrapport som riktade kritik mot regionernas ärendehantering av bedrägeribrott. – Vi har tagit till oss av den kritik som lyftes i rapporten och flera åtgärder har vidtagits och håller på att implementeras för att förbättra ärendehanteringen. Vi har även fått ökade resurser till bedrägerisektionerna och ser nu större möjligheter att utreda fler ärenden, säger Pia Sjunnegård Dahlbom.

Källa: Polisen