Många badhus bryter mot kameraövervakningslagen

75 procent av badanläggningarna med säkerhetskameror som kunde riktas mot plats dit allmänheten har tillträde följer inte reglerna för kameraövervakning. Det visar länsstyrelsernas nationella tillsynsrapport för 2016.
– Anmärkningarna är allvarliga, säger Linnea Tegernäs, jurist på Länsstyrelsen Stockholm, som sammanställt rapporten.

Förra året gjorde länsstyrelserna en nationell tillsynsinsats av kameraövervakning på badanläggningar. Totalt granskades 145 anläggningar i landet. Av de granskade anläggningarna hade 40 stycken kameror som kunde riktas mot plats dit allmänheten har tillträde, och står därför under länsstyrelsernas tillsyn.

Av dessa 40 anläggningar fick 29 någon typ av anmärkning, vilket innebär att cirka 75 procent av anläggningarna som omfattades av tillsynen inte följde kameraövervakningslagen.

Allvarliga anmärkningar
De vanligaste anmärkningarna handlade om att badanläggningarna saknade tydlig skyltning om att kameraövervakning skedde, att antalet kameror översteg beviljat tillstånd och att övervakningen skedde utanför tillåtet område. Tre av anläggningarna bedrev kameraövervakning trots att de helt saknade tillstånd.

– Anmärkningarna är allvarliga. Badanläggningar är en plats för rekreation där besökarna är lättklädda och integritetsintresset är högt. Det är viktigt att tillstånden och lagen följs, säger Linnea Tegernäs, jurist på Länsstyrelsen Stockholm, som sammanställt rapporten.

Länsstyrelserna har utfärdat förelägganden om att åtgärda anmärkningarna som framkom vid tillsynen. Även andra åtgärder har genomförts.

Varje år genomför länsstyrelserna ett nationellt tillsynsprojekt av kameraövervakning i särskilda verksamheter. Tidigare år har bland annat restauranger, butiker, sjukhus och gym granskats. Under 2017 är det tillsyn av hotell som ska prioriteras särskilt.