Polisen: ”Tryggare festival med kameraövervakning”

På ungdomsfestivalen We are Stockholm har polisen beslutat om att installera säkerhetskameror.
– Polisen har beslutat om kameraövervakning för att förebygga, upptäcka och bättre kunna utreda brott, säger Christer Birgersson, polisens kommenderingschef vid Stockholms kulturfestival och We are Stockholm, WAS.

Festivalsommaren är här med allt från lokala stadsfester till stora musikfestivaler. Många människor på begränsad yta då ökar brott som fickstölder och sexuella ofredanden.

På ungdomsfestivalen We are Stockholm kommer skyltar om kameraövervakning att sättas upp och förhoppningsvis hindra människor från att begå brott. Det kommer finnas operatörer som tittar på filmerna i realtid för att på så sätt upptäcka pågående brott. Inspelningarna kan också användas som bevis.

Särskild utredningsresurs
Problemet med att unga kvinnor blir sexuellt ofredade har särskilt uppmärksammats i den gemensamma lägesbild som polisen och Stockholms stad tagit fram inför årets WAS-festival. Polisen räknar med att fler kommer att anmäla brott under sommarens festivaler. Tidigare har mörkertalet kring just sexuella ofredanden varit stort.

– En särskild utredningsurs ska kvalitetssäkra tidiga insatser som förhör, att bevis samlas in och att videoinspelningar granskas, säger Christer Birgersson.

Även på Bråvallafestivalen tar man sexualbrott på stort allvar och prioriterar resurser på att motverka sexualbrott.

– Vi har bland annat tittat på hur de här brotten går till, när de sker och var de sker. Det ger oss så kallade ”hot spots” som vi kan prioritera, både i våra krav för att godkänna arrangörens tillstånd men också i vårt egna brottsförebyggande arbete, säger Robert Wallén.

Tillfälliga poliskontor
På Bråvallafestivalen som går av stapeln i månadsskiftet juni/juli bygger polisen en ny tillfällig station.

– Vi bygger en egen polisstation för att öka synligheten och närheten till vår verksamhet och våra samverkanspartner, säger Robert Wallén, polisens kommenderingschef vid Bråvallafestivalen.

Ju kortare tid det går mellan att brottet begås till att polisen får tag på förövaren desto bättre möjligheter finns att senare få personen dömd. Därför kommer ett mobilt poliskontor också att finnas på Stockholms kulturfestival och WAS som är i augusti.