Kameror kan lösa brott – varför gör vi inte det?

Brott ska bekämpas och bäst görs det om man kan förebygga dem, och näst bäst om man kan upptäcka brotten och identifiera brottslingar och se till att de kan gripas och lagföras. Kamerorna är ett utmärkt hjälpmedel, men lagen eller tillämpningen av den hindrar oss från att leverera samhällsnytta. Exempelvis när kamerorna inte får vara så bra att man kan identifiera personer. Ska vi inte kunna identifiera våldsverkare på fotbollsarenorna eller tjuvar på gator och torg? Och varför får vi inte ha kontinuerlig inspelning på allmänna platser, som exempelvis Medborgarplatsen i Stockholm? De granskas ju bara om något brott inträffar och de raderas ju efter 30 dagar. Varför ska vi berövas möjligheten att gripa brottslingar?

Björn Eriksson, styrelseordförande SäkerhetsBranschen.