Låt fler få se kamerabilder från allvarliga brottshändelser

Idag är brottsuppklarningsprocenten låg trots att det finns massor av bildmaterial på brott och brottslingar. Det beror på två saker, dels underlåter polisen att titta på bildmaterial, dels för att det bara är polisen som får titta på bilderna. När det gäller allvarliga brott bör bilderna distribueras offentligt så att allmänheten får möjlighet att hjälpa polisen att identifiera förövarna. Det menar den välkända säkerhetskonsulten Dick Malmlund, som bland annat kommer presentera den brottsuppklarningseffekt som publicering av bilder på Interpol-efterlysta brottslingar på webbsidan Swedensmostwanted.se.

Dick Malmlund, säkerhetsexepert och vice ordförande för Säkerhet för Näringsliv och Samhälle