Östgötar säger ja till kameror

cam
Det östgötar oroar sig mest för är överfall, inbrott och rån. Däremot känner de flesta sig trygga på jobbet, och en majoritet säger ja till kameraövervakning. Så svarade östgötarna när TNS Sifo gjorde en undersökning nyligen i Östra Mellansverige på uppdrag av säkerhetsföretaget Stanley Security Solutions.

En ny undersökning om trygghet som genomförts av TNS Sifo på uppdrag av säkerhetsföretag Stanley Security Solutions visar att 50 procent tycker att överfall är den brottslighet som oroar dem mest. 11,7 procent oroar sig för rån, 11,1 procent för inbrott och 11,1 procent för databrott. 62,2 procent upplever att brottsligheten har ökat medan 21,2 procent svarar nej på samma fråga. När det gäller den upplevda tryggheten på arbetsplatsen känner sig dock 72,8 procent trygga eller mycket trygga.

– Givetvis är det både sorgligt och provocerande att folk i allmänhet känner att brottsligheten i samhället ökar. Det sätter verkligen behovet av säkerhet i centrum och understryker betydelsen av att tänka till lite extra kring detta område, både som privatperson och företag. Det är dock glädjande att man känner sig trygg på jobbet. Det är ju något som Stanley Security Solutions strävar efter i vår verksamhet, säger Annika Roupé, vice vd för Stanley Security Solutions.

TNS Sifo ställde även frågan vad som skulle få dem att känna sig tryggare. 38,8 procent svarade då ”civilt engagemang”, 31,1 procent uppgav ”mer resurser till ordningsmakten” och 28,9 procent sade ”fler poliser”. Drygt var femte svarade ”tekniska lösningar som larm och övervakningskameror”. Närmare var tionde, 8,9 procent, uppgav att kameror skulle få dem att känna sig tryggare på jobbet.

Undersökningen visade generellt en öppen syn på säkerhetskameror. 61,1 procent sade att de inte har några problem att bli filmade så länge de vet om det. Endast 1,1 procent ansåg att kamerabevakning inte ska vara tillåten.

– Den ökade acceptansen för kameraövervakning rimmar väl med de intryck vi får när vi träffar våra kunder. Med tanke på att man upplever att brottsligheten i samhället ökar är man generellt mer positivt inställd till de metoder som finns för att öka säkerheten. Dessutom finns många och bra regelverk kring hur kamerautrustning får användas, och allmänheten blir sannolikt mer och mer medveten om detta, säger Annika Roupé.